Friday, 16 December 2011

Blog ini adalah salah satu tugasan yang telah diamanahkan kepada kami pelajar tahun dua Sarjana Muda Kunseling dibawah subjek ABA 1023 Teori Kaunseling di atas bimbingan dan sokongan pensyarah kami Prof. Madya Datin Sapora Sipon serta rakan- rakan seperjuangan yang lain.
 
PROFESOR MADYA DATIN SAPORA SIPON

PENSYARAH KAUNSELING
FAKULTI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN
ABA 1023 TEORI KAUNSELING

Teori Tingkah Laku (Behavior Therapy) adalah teori yang akan dibincangkan dalam blog ini. Antara pengasas teori ini ialah:BURRHUS FREDERIC SKINNER (B.F. SKINNER)IVAN PETROVICH PAVLOV
Segala maklumat yang berkaitan kami kongsikan dalam blog ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. sekian Terima Kasih. =)

No comments:

Post a Comment